Політика конфіденційності

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Сайт – інтернет ресурс, розташований у мережі Інтернет за адресою: www.udefense.com.ua

Користувач – фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотного зв’язку на сайті з метою передачі даних Адміністратору Сайту.

Форма зворотнього зв’язку – спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію для передачі даних Адміністратору Сайту.

Політика є справжньою Типовою політикою конфіденційності Адміністратора Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністратора Сайту та визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, які використовують Форму зворотного зв’язку на Сайті.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, у т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу та розголошення.

2.3. Відносини, пов’язані зі збиранням, зберіганням, розповсюдженням та захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності, чинним законодавством України.

2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності є публічним документом, розроблена Адміністратором Сайту та доступна будь-якому Користувачеві Інтернету при переході за гіпертекстовим посиланням «Політика конфіденційності».

2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності.

2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті.

2.7. Використовуючи Форму зворотнього зв’язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.8. Адміністратор Сайту не перевіряє достовірність інформації, що отримується (збирається) про Користувача.

3. УМОВИ І ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включає наступну інформацію:

 • ім’я, по батькові, прізвище,
 • телефон,
 • e-mail,
 • ін. дані, наприклад, організація, місто, посада, адреса доставки товару, рекламних та технічних матеріалів.

3.2. Передача персональних даних Користувачем здійснюється через форму зворотнього зв’язку та означає згоду Користувача на передачу його персональних даних Адміністратору Сайту.

3.3. Адміністратор Сайту захищає Дані, що автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (“піксель”):

 • IP адреса;
 • інформація з cookies;
 • інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
 • час доступу;
 • адресу сторінки, де розташований рекламний блок;
 • реферер (адреса попередньої сторінки).

3.4. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.

3.5. Адміністратор Сайту здійснює опрацювання інформації про Користувача, у т.ч. його персональних даних, таких як: ім’я, по батькові, прізвище, телефон, e-mail та ін. з метою виконання зобов’язань перед Користувачем Сайту:

 • надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту;
 • встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача;
 • надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту;
 • створення облікового запису для здійснення покупок, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису;
 • повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення; обробки та отримання платежів;
 • здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача;
 • надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

3.6. Адміністратор Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача за його згодою з метою надання послуг/продажу товарів, що пропонуються на Сайті.

3.7. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів: законності цілей та способів обробки персональних даних та сумлінності; відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним та заявленим при зборі персональних даних; відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних та цілям обробки персональних даних; неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, які містять персональні дані.

4. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються строго за призначенням, зазначеним у пункті 3.5 цієї Політики конфіденційності.

4.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті.

4.3. Надання персональних даних Користувача на запит державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

5. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE НА САЙТІ

Адміністрація Сайту прагне вдосконалювати наданий вам сайт. У зв’язку з цим інформуємо вас про те, що сайт використовуватиме функції Google Analytics, у тому числі функцію User ID та функції Google Analytics для рекламодавців.

З інформацією про те, як сервіси Google збирають та опрацьовують інформацію, Ви можете ознайомитися на сторінці на веб-сторінці www.google.com/policies/privacy/partners.

Ви також маєте право відмовитись від збору ваших даних сервісами Google Analytics, змінивши свої персональні рекламні налаштування або за допомогою Google блокатора.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

6.1. Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністратора Сайту інформацію щодо обробки його персональних даних. Запит надсилати на пошту info@udefense.com.ua

6.2. Користувачі мають право на підставі запиту просити у Адміністрації Сайту видалення особистих даних, за винятком тих даних, які використовуються з метою ведення бізнесу в правовому ключі. Запит надсилати на пошту info@udefense.com.ua.

7. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ І ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

7.2. Персональні дані Користувача знищуються за бажання самого користувача на підставі його звернення або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністратором Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

8. ЗАХОДИ З ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

Адміністратор Сайту вживає технічних та організаційно-правових заходів з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій